back
stalactites, mono lake, eastern sierra, california, usa, dusk, photo
next

Mono Lake    Eastern Sierra, California, USA

Dusk light sets over the other worldly tufa stalactites located at Mono Lake.

Photo © copyright by Adam Gibbs.

Purchase Prints   |   Email Adam Gibbs about this photo
 « Edge of Light